Monday, October 29, 2012

शालार्थ : थोडक्यात महत्त्वाचे

शालार्थ : थोडक्यात महत्त्वाचे 

 • USER NAME व PASSWORD टाकताना ..
 1. USER NAME मध्ये शाळेचा ID टाकल्यानंतर _AST टाकावेच..( _ हे चिन्ह टाकताना CTRL व  -  हे KEYBOARD वरील BUTTON दाबावे.)
 2. PASSWORD SMALL मधेच असावा .
 • लाल रंगाच्या या  * विषयी
 1. असा * असणाऱ्या या SITE  वरील सर्व जागा भरणे . अपरिहार्य आहे.
 • WEB ADDRESS विषयी...
 1. तो कृपया SEARCH करू नका.. तो ADDRESS BAR मधेच टाका.
 2. संगणकाचा INTERNET EXPOLERER  हा BROWSER  ७.० किंवा त्याहून UPDATED असावा.
 3. सुरवातीला ADDRESS टाकून GO केले असता  POP - UP BLOCKER ची छोटी पट्टी वरती/खाली येते .. तिच्या विषयी जागरूक राहून  ALWAYS ALLOW हा पर्याय निवडावा..
 • EMPLOYEE FORM भरताना देवनागरी मध्ये नाव लिहताना....
देवनागरी मध्ये नाव लिहिताना खूप  नावांचा PROBLEM निर्माण होत आहे.. त्यासाठी खालील स्टेप ने काम करावे..
 1. प्रथम आपण FORM भरत असलेले शालार्थ चे PAGE MINIMISE (वरील - असे चिन्ह दाबून )करावे.
 2. नंतर नवीन TAB मध्ये GOOGLE या SEARCH मध्ये " TYPE IN MARATHI " असे SEARCH करावे..
 3. आलेल्या पर्यामधील  पहिलाच TYPE IN MARATHI -GOOGLE TRANSLITERATION हा पर्याय निवडा..
 4. यातील PAD वर आपल्याला हव्या असणाऱ्या नावाचे ENGLISH SPELLING टाका.. समोर बरोबर नावाचे ६ पर्याय दिसतील त्यातील आपल्याला पाहिजे त्यावर CLICK करा.
 5. असे पूर्ण नाव तयार करून ते MOUSE च्या सहायाने SELECT करा.
 6. CTRL C दाबून ते COPY करा.
 7. पुन्हा आपल्या शालार्थच्या FORM मध्ये येऊन आपणास जिथे नाव लिहायचे आहे तिथे CLICK  करा.
 8. CTRL V दाबून ते नाव PASTE करा. नाव हवे तसे आले असेल..
 •  शालार्थ प्रणाली मधील वेगवेगळ्या LEVEL ..

ZP  (4 LEVELS)
CORPORATION / PRIVATE
 (3 LEVELS)
DDO LEVEL 
OFFICER
DDO LEVEL 
OFFICER
1 ST
HEAD MASTER
1 ST
HEAD MASTER
2 ND
BEO  ,PANCHAYAT SAMITI .
2 ND
EO,  SHIKSHAN MANDAL.
3 RD
EO,
 ZILHA PARISHAD.
3 RD
DY.
 DIRECTOR ,EDUCATION.
4 TH
CHIEF ACCOUNTANT AND FIANACE OFFICER ,ZILHA PARISHAD.
NONE

FORM DRAFT मध्ये SAVE करण्याविषयी
 • WORKLIST > PAYROLL >EMPLOYEE CONFIG. FORM > NEW CONFIG. FORM इथे जाऊन FORM OPEN करावा. त्या FORM मधील ६ TAB भरताना समजा एखादी जागा माहितीअभावी रिकामी राहणार असल्यास आपण तो FORM DDO LVL२ ला पाठवणार नाही . अश्या वेळी अर्धा FORM आपल्याला SAVE AS DRAFT हा खालील OPTION निवडून SAVE करावा लागेल. ६ TAB ला प्रत्येक वेळी SAVE AS DRAFT करू नका. एकदाच भरून झाल्यावर तो SAVE करा.
  हा SAVE  झालेले FORM आपल्याला उद्या ती माहिती मिळाल्यावर भरायचा असल्यास WORKLIST > PAYROLL >EMPLOYEE CONFIG. FORM> DRAFT FORM  यावर CLICK करावे. DRAFT मधील सर्व FORM आपल्याला दिसतील. आपल्याला ज्यात माहिती भरायची आहे,तो SELECT करावा व हवी ती माहिती भरून तो UPDATE वर CLICK करून UPDATE करावा किंवा सर्व भरून झाला असेल तर DDO LVL२ ला पाठवावा. नंतरच आपल्याला SHALARTH ID मिळणार आहे.
 
STEPS TOWARDS PAY BILL GENERATION ........

ASST /DDO  LOGIN
DEO/DDO LVL2 LOGIN
STEP -1                    SIGINING AUTHIRITY

STEP -2                    ORAGANISATION DETAILS


STEP -3               APPROVE ORAGANISATION                                                   DETAILS

STEP -4                ORDER MASTER

STEP-5                  ENTRY OF POST

STEP-6                  ORAGANISATION SCHEME

STEP -7                  ALLOWANCES AND DEDUCTION FOR SCHOOL
STEP – 8                    BILL GROUP MAINTAINANCE/GENERATE

STEP -9                     ATTACH/DETTACH VACANT POST

STEP- 10                    EMPLOYEE CONF. FORM
FORWARD TO BEO/LVL2


STEP -11                   APPROVE FORM
STEP – 12                 EMPLOYEE ELIGIBILITY FOR ALLOWANCES AND DEDUCTION

STEP – 13               CALCULATE DRAFT SALARY

STEP- 14                   NON COMPUTATIONAL DUES & DEDUCTION

STEP -15                   EMP INFO – IF BROKEN PERIOD

STEP – 16                PAY BILL GENERATION VIEW

PAY BILL GENERATE…..
 

No comments:

Post a Comment